ReachONE

Connect. Empower. Duplicate.

VISIE

ONS VISIE


ONS HET 'n passievolle begeerte om die opdrag van Jesus Christus in Mattheus 28:19-20 te gehoorsaam deur dissipels/volgelinge van Hom te maak. In sport is daar ‘n groot verskil tussen die “fans” en die spelers op die veld. Ons beywer ons om gelowiges te bekragtig om nie slegs “fans” van Jesus te wees wat van die kantlyn “amen” skree” nie, maar aktiewe deelnemers en atlete op die baan! Paulus beskryf dit mooi in 1 Kor.9:24

ONS HET ‘N PASSIEVOLLE begeerte om die opdrag van Jesus Christus in Mattheus 28:19-20 te gehoorsaam deur dissipels/volgelinge van Hom te maak. In sport is daar ‘n groot verskil tussen die “fans” en die spelers op die veld. Ons beywer ons om gelowiges te bekragtig om nie slegs “fans” van Jesus te wees wat van die kantlyn “amen” skree” nie, maar aktiewe deelnemers en atlete op die baan! Paulus beskryf dit mooi in 1 Kor.9:24 - “Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal.” Jesus het nooit in gedagte gehad om kerkgangers te maak nie. Sy opdrag was om DISSIPELS te maak. Ons gaan dit bereik deur dissipel groepe en dissipel basisse te vestig in dorpe in die Oos-Vrystaat en daarna in die ander provinsies van Suid-Afrika waardeur gelowiges bemagtig sal word om dissipels te maak en die proses voortdurend te dupliseer. Indien jy belangstel om deel te word van hierdie dinamiese beweging, Registreer vandag!

Lees Meer

1. ONS IS ‘N GROEP

gewone manne wat besluit het om passievolle dissipels

Lees Meer

2. ALLES WAT

ons doen vloei uit ‘n lewende intieme verhouding met God

Lees Meer

3. HIERDIE BEWEGING

is gebore uit ‘n besef van die dringende behoefte

Lees Meer

4. HET JY ‘N

begeerte om jou hart en lewe aan Jesus oor te gee?

Lees Meer
WIE

WIE IS ONS


Ons is gelowiges wat deur die Here se genade ontdek het dat om Jesus Christus as Saligmaker te aanvaar die EERSTE STAP op aarde is. Daarna volg die TWEEDE STAP op jou reis as dissipel volgeling in Sy voetspore deur in gehoorsaamheid Sy opdragte uit te voer as die HERE (Lord, Master, King) van jou lewe. Matt.28:19 sê verder “en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het” (1933/57 vert).

← Gaan kyk gerus in die linkerkantse 4 vensters om meer te ontdek en daarna onder deur die MY REIS stappe om die GROTER PRENTJIE te kry

GROEP

ONS IS ‘N GROEP


gewone manne wat besluit het om passievolle dissipels van JESUS te wees en wat Sy wonderlike liefde met ander wil deel. Ons beywer ons om die gebed van Jesus in Johannes17:21 uit te leef sodat die wêreld daar buite kan ervaar dat ons volgelinge van Koning Jesus is. Ons werk saam oor kerkgrense heen van verskillende dorpe en stede om die opdrag van Jesus te gehoorsaam om dissipels te maak en hulle te leer om die opdragte van Jesus te gehoorsaam en met blydskap uit te leef volgens Mattheus 28:18-20.

ALLES

ALLES WAT


ons doen vloei uit ‘n lewende intieme verhouding met God deur die krag van die Heilige Gees met die doel om manne (en gesinne) te help om onbeskaamde dissipels van Jesus te word in hierdie donker wêreld deur middel van persoonlike dissipelskap (mentorskap) wat manne, gesinne en families sal help deur die geestelike groei stadiums van kind > seun > volwasse man > geestelike vader in die koninkryk van God.

BEWEGING

HIERDIE BEWEGING


is gebore uit ‘n besef van die dringende behoefte wat bestaan vir die opvolg proses en geestelike ondersteuning wat nodig is na manne samekomste in ons land. Deur die jare het ons met hartseer gehoor van vele manne wat hulle lewens aan Jesus gegee het op sulke byeenkomste net om binne weke en maande daarna terug te val in hulle ou weë as gevolg van die gebrek aan geestelike ondersteuning daarna met hulle terugkeer na hulle huise en alledaagse lewens.

HET

HET JY ‘N


begeerte om jou hart en lewe aan Jesus oor te gee? Voel jy moedeloos en rigtingloos en soek jy opreg na die doel van die lewe? Of het jy al tevore jou lewe aan Jesus oorgegee maar jy het teruggeval en verkoel in jou geloof? As jou antwoord op die vrae JA is, click op die REGISTREER blokkie waar jou vrae beantwoord gaan word. Ons wil jou graag help!

MY REIS

Picture

Stap 1

Registreer op ons webwerf waarna u 'n WELKOM boodskap sal ontvang op ons webwerf waar jy jou VOLGENDE STAP inligting sal ontvang.

Begin Hier
Movie

Stap 2

Alle geregistreerdes sal gegroepeer word volgens hulle dorpe, stede, areas, distrikte.

Groepering
Picture

Stap 3

Geregistreerdes in ‘n spesifieke area sal gekontak word deur e-pos of whatsapp en gevra word om mekaar te kontak om ‘n samekoms te reël en mekaar te ontmoet, verkieslik in ‘n koffie winkel, restaurant of private huis. Samesyn rondom koffie en iets te ete bring eenheid en was die gewoonte van die eerste christene in Handelinge 2:42.

Ontmoeting
Location

Stap 4

Uit die eerste samekoms in daardie area word ‘n dissipel groep gestig wat saam die reistog onderneem as dissipels van Christus wat mekaar ondersteun en liefhet deur (1) gesamentlike Woord (skrifte) studie, (2) samesyn, omgee en ondersteuning, (3) liefdesmaaltye en (4) gebed. Handelinge 2:41 -47, Handelinge 4:32 -35

Dissipelskap
Location

Stap 5

Elke dissipelgroep bid saam en vra die Heilige Gees wie die groep fasiliteerder moet wees (groep verteenwoordiger). Al die dissipelgroepe en groep fasiliteerders in die verskillende areas sal geestelike versorging en mentorskap ontvang van volwasse en ervare dissipelmakers (ouderlinge, geestelike vaders) soos in die Woord aan ons verduidelik. Titus 1: 5 - 9, 2 Timotheus 2:2. Die ouderlinge (geestelike vaders) leef in nederige verantwoordbare verhoudings met mekaar en leer al die dissipels om mekaar te dien (Lukas 22:24-27) en mekaar lief te hê soos Christus ons beveel het. (Johannes 13:34-35)

Mentorskap

Begin Jou Reis

Registreer
KONTAK

KONTAK ONS


Kontak inligting

  Suid-Afrika, Oos-Vrystaat

  info@reachone.co.za

Stuur vir ons 'n boodskap

© Kopiereg 2018 ReachONE. Alle regte voorbehou
Ontwerp deur: Bluebit Solutions
Managed and Hosted by: Utilisoft